#page-container {max-width: 1200px;} Kavárna Potrvá - 6/2009 | Jára Novák